سیاسی

اخبار مجلس، سیاسی و انتخاباتی

در سایت سیاسی، اخبار مجلس شورای اسلامی و مصوبات و تصمیمات نمایندگان محترم درج می شود، و در زمان انتخابات تبلیغات انتخاباتی جهت معرفی كاندیدای مجلس در حوزه های مختلف ایران اسلامی با رعایت تمامی موازین جمهوری اسلامی قرار خواهد گرفت.