آرشیو مطالب : وزیر امور خارجه

بشیری:

دیپلماسی اقتصادی ما فعال نیست

دیپلماسی اقتصادی ما فعال نیست
سی. ان. بی. سی در گزارشی مطرح كرد

آینده روابط تهران - واشنگتن بعد از پیروزی ترامپ یا بایدن

آینده روابط تهران - واشنگتن بعد از پیروزی ترامپ یا بایدن

رایزنی نماینده ویژه ظریف با حامد كرزی در كابل

رایزنی نماینده ویژه ظریف با حامد كرزی در كابل

توئیت های ظریف بعد از گفتگو با مقامات ارشد روسیه و امارات

توئیت های ظریف بعد از گفتگو با مقامات ارشد روسیه و امارات

دیدار ظریف با رئیس شورایعالی قضایی عراق برای پیگیری حقوقی ترور سردار سلیمانی

دیدار ظریف با رئیس شورایعالی قضایی عراق برای پیگیری حقوقی ترور سردار سلیمانی

گفت وگوی ظریف با وزیر خارجه عراق

گفت وگوی ظریف با وزیر خارجه عراق
سیاسی بین الملل