آرشیو مطالب : قرارداد


نخستین قرارداد حمل و نقل ریلی ایران و افغانستان به امضا رسید

نخستین قرارداد حمل و نقل ریلی ایران و افغانستان به امضا رسید
آشنایی با قوانین،

حق ارتفاق نسبت به ملک غیر

حق ارتفاق نسبت به ملک غیر
آشنایی با قوانین،

مقدمه ای بر قانون مدنی

مقدمه ای بر قانون مدنی
امیر دریادار سیاری:

تبعیت از قانون در ارتش نهادینه شده است

تبعیت از قانون در ارتش نهادینه شده است
تحویل نفتكش ایرانی به ونزوئلا زیر ذره بین؛

افراماکس و تثبیت جایگاه ایران در کشتی سازی جهان

افراماکس و تثبیت جایگاه ایران در کشتی سازی جهان
دستیار رئیس جمهور:

اندیشه امام راحل منحصر به زمان نیست

اندیشه امام راحل منحصر به زمان نیست

دیوار سبز مصنوعی و طبیعی

دیوار سبز مصنوعی و طبیعی
سردار حزنی:

مردم داری و مردم یاری در اولویت سپاه است

مردم داری و مردم یاری در اولویت سپاه است
بابایی كارنامی:

قرارداد سوآپ گاز استان های شمالی را در فصل سرد تأمین می کند

قرارداد سوآپ گاز استان های شمالی را در فصل سرد تأمین می کند

نحوه تنظیم قرارداد و معارفه سایت حقوقی

نحوه تنظیم قرارداد و معارفه سایت حقوقی
سیاسی بین الملل