وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی:

سازمان صنایع فرهنگی تأسیس می شود

سازمان صنایع فرهنگی تأسیس می شود

به قول وزیر فرهنگ ارشاد اسلامی، طبق سند تحول کشور در برنامه وزراتخانه سندی را بعنوان صنایع فرهنگی اضافه کردیم و می خواهیم سازمانی با همین عنوان تاسیس نماییم.


به گزارش سیاسی به نقل از ایسنا، آیین اختتامیه دومین دوره جایزه ملی طراحی بسته بندی در صنایع فرهنگی که به همت پارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی روز سه شنبه هجدهم آبان ماه با حضور دکترمحمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، دکتر حمیدرضا طیبی رئیس جهاد دانشگاهی و دکتر محمدحسین ایمانی خوشخو، رئیس پارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی برگزار شد.
اسماعیلی در این مراسم ضمن اشاره به سند تحولی دولت جدید اظهار داشت: امروز اتفاق خوشایندی در حوزه صنایع فرهنگی افتاده است؛ امیدوارم در سالهای آتی این نوع مراسم ها با ابعاد کمی و کیفی بزرگ تری برگزار گردد. یکی از اولویت های اصلی ما در وزارت خانه توجه به صنایع فرهنگی است. به اعتقاد من باید با استفاده از ظرفیت های جدید در این حوزه و با پیشرفت فناوری و پیوند آن با صنعت، حاصل کار را در اختیار فرهنگ قرار دهیم. در دولت جدید بیشتر از سی سند تحولی آماده کردیم. در واقع دولت در تلاش است در سر فصل های مختلف برنامه های تحولی داشته باشد که یکی از این برنامه ها که من هم در آن نقش داشتم، آماده کردن سندی تحولی در فرهنگ بود. به همین ترتیب در برنامه وزرات ارشاد سندی را بعنوان صنایع فرهنگی اضافه کردیم.
وی ادامه داد: حرکت دولت در این حوزه به جای این که وزارت خانه ای باشد، به شکلی بهره گیری سیستمی است. در بحث صنایع فرهنگی می خواهیم سازمانی با همین عنوان تاسیس نماییم و توجه به اصل صنایع فرهنگی بعنوان یک دستور مهم در برنامه دولت قرار گرفته است.
اسماعیلی اظهار داشت: یکی از وجوه صنایع فرهنگی توجه به صنایع بسته بندی است که یک فعل مهم فرهنگی و یک بستر خوب برای توسعه این صنعت است.
صنایع فرهنگی باید در سبد خانوار باشد
در ادامه این مراسم حمیدرضا طیبی رئیس جهاد دانشگاهی ضمن اشاره به اهمیت صنایع فرهنگی اظهار داشت: همیشه وقتی صحبت از توسعه اقتصادی می شود، ذهن ها به سمت فولاد، مس و غیر می رود و وقتی می خواهیم به تقویت تولید کننده های داخلی بپردازیم، باید بگوییم چون این صنایع پیشرفته هستند و در این حوزه کشورها سال ها زیادی است که کار کردند، تولیدکنندگان داخلی باید با رقابت با آنها وارد بازار شوند تا اجازه ورود به این صنایع را پیدا کنند. در حوزه فناوری های نرم و صنایع فرهنگی این امر برعکس است چونکه متعلق به نبوغ و خلاقیت کشور ما است. ازاین رو توسعه تجارت در این حوزه آسان تر می شود بنابراین جهاد دانشگاهی تاسیس پارک ملی علوم و فناوری را در دستور کار خود قرار داد.
وی ادامه داد: آنچه که لازم است در کشور اتفاق بیفتد این است که صنایع فرهنگی باید در سبد مصرفی خانوار قرار گیرد تا بتوانیم در بحث صادرات پیشتاز باشیم. خوشبختانه با پیشرفت فناوری میتوان در این زمنه به سادگی بازاریابی کرد. ایجاد رقابت در صنایع فرهنگی و صنایع بسته بندی باید بیشتر از پیش صورت گیرد تا افراد و صاحبان ایده با اشتیاق بیشتری در این گونه جلسات شرکت نمایند.
تاسیس خانه صادرات فناوری های نرم و صنایع فرهنگی
در ادامه ایمانی خوشخو ضمن اشاره به مزیت های نسبی و مطلق کشورها در توسعه و پیشرفتشان اظهار داشت: بحثی وجود دارد به نام مزیت نسبی و مزیت مطلق که کشور ها در برخورداری از منابع به میزان کم و زیاد دارای چنین مزیت هایی هستند. ما در کشورمان می توانیم مزیت مطلق خویش را در حوزه فرهنگ جستجو نماییم و خوشبختانه مزیت های مطلق فراوانی در حوزه فرهنگی کشور داریم.
وی ادامه داد: صنایع فرهنگی میدان بزرگ مزیت های بزرگ کشورمان است. این که چرا تا کنون به این مزیت ها توجه نکردیم مبحث مورد بحثی است. این مزیت های خدادادی که ریشه در فرهنگ دارد آنگونه که باید و شاید توجه نکردیم. از آنجاییکه همواره مقوله های مورد توجه در بستر فناوری در دنیا قابل عرضه است؛ خوشبختانه جهاد دانشگاهی این افتخار را دارد که در جهت تلفیق فناوری با فرهنگ عجین تاسیس پارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع را عملیاتی کرد.
به قول ایمانی، متاسفانه در کشور ما فرهنگ جزو بخش های کمک بگیر است. در حالیکه در کشورهای دیگر خلاف این حاکم است. در واقع در کشورهای توسعه یافته فرهنگ بیشتر از صنایع دیگر تولید درآمد می کند و مولد است و تقاضا و عرضه در این صنعت رونق دارد. خوشبختانه در این راه هستیم و خبر های خوشی در این حوزه می شنویم.
وی افزود: جای امیدواری دارد که مبحث صنایع فرهنگی در ادبیات فرهنگی کشور آمده است. مشکل اصلی کشور ما عدم مدیریت واحد است که در دولت جدید نظام حکم رانی مطمنی بخش های کشور را هدایت می کند. فعالیتهای فرهنگی جزیره ای باید حذف شوند چرامه ترمز راه تجاری سازی در این حوزه است و در اصل معضل این است که دستگاههای فرهنگی ارتباط تنگاتنگی با یک دیگر ندارند.
رئیس پارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی اظهار داشت: اگر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مدیریت فرهنگی واحد را در دست بگیرد اتفاق خوبی در بحث صنایع فرهنگی می افتد و ما از این آشفتگی مدیریتی فاصله می گیریم. گفتنی است، توسعه کشور ما بر اساس علوم انسانی شکل نگرفته است؛ در واقع مدیریت و اقتصاد برنامه های آینده کشور را تعیین نمی نماید. بخش عمده ای از ایده ها و علوم انسانی را در چارچوب فناوری باید به جامعه عرضه نماییم. پارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی می تواند تحول بزرگی در جامعه فرهنگی به وجود بیاورد.
وی ضمن اشاره به بحث توسعه صنایع بسته بندی اظهار داشت: صادرات در کشور ما فله ای است که من معتقدم فناوری می تواند مقابل صادرات فله ای را بگیرد. بسته بندی فناوری شده و ارسال ان به آن سوی مرزها می تواند کمک خوبی برای توسعه تجارت فرهنگ و صنایع فرهنگی باشد. با برگزاری جایزه ملی طراحی و بسته بندی در طول این دوسال ۶۰۰ هنرمند در بحث بسته بندی شناخته شدند بگونه ای که این جایزه دریچه ای را به محصولات فرهنگی و فناوری باز کرده است.
وی خبر از تاسیس خانه صادرات فناوری های نرم و صنایع فرهنگی را داد و اظهار داشت: صادرات صنایع فرهنگی یکی از بخش های عمده ای است که در کشور متولی ندارد. در آینده نزدیک خانه صادرات فناوری های نرم و صنایع فرهنگی تأسیس می شود مجموعه پارک بعنوان حامی این فرآیند است و تا کنون نزدیک هشتاد مجموعه را برای فعالیت در صادرات شناسایی کردیم.
در ادامه این مراسم ابراهیم نبیونی معاون فناوری پارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی اظهار داشت: همواره یکی از مباحثی که در صنایع فرهنگی در کشور مغفول مانده صنایع بسته بندی است در صورتی که تأثیر شگرفی در جریان تجاری سازی و صادرات دارند. مجموعه پارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی در این حوزه با همکاری نهادهایی چون بیمه سامان و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تلاشهای زیادی برای شناسایی خلاقیت ها و افراد توانمند در این حوزه کرده است.
در ادامه هادی صادقی، رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه اظهار داشت: صنعت بسته بندی جزو آن دسته از صنایع است که در زمره صنایع فرهنگی جا دارد که حتی در دسته بندی یونسکو هم قرار ندارد. باید بتوانیم از ذخایر معنوی کشورمان در این عرصه استفاده نماییم تا از مولفه های که از جنس فکر و هنر هستند، ارزش آفرینی نماییم.
وی افزود: صنعت بسته بندی در خدمت جا اندازی بهتر و حمل و نقل امن تر بوجود آمده است و ما هنوز با استانداردهای دنیا فاصله داریم. در واقع هنوز خیلی از محصولات ما در بدترین حالت ممکن به خارج از کشور ارسال می شوند. اما نکته مثبت این است که در یک دهه اخیر جهش خوبی در صنعت بسته بندی داشتیم که برگرفته از هنر و ظرافت های ایرانی و متاثر از هنر اسلامی بوده است.
وی اظهار داشت: زیبایی چشم نواز بسته های جدید در این جایزه جای تبریک زیادی دارد. پارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی برای این گونه مقولات پشتیبان ارزشمندی است در واقع این مجموعه برای شکوفایی خلاقیت ها و زمینه سازی برای کسب و کار توانسته بسیار موفق عمل کند.
صادقی اظهار داشت: صنایع بسته بندی صنعتی است که می تواند پایدار بماند توسعه در این صنعت می تواند سبب تسهیل در دسترسی به اقلام شود. ضعف های ریز و درشتی در این حوزه داریم که به صنعت بسته بندی کشور ما صدمه می زند؛ البته در چند سال گذشته اتفاقات خوبی افتاده است. آثار برگزیده در این جایزه ستودنی است؛ اما نباید به این دست از پیشرفت ها اکتفا نماییم. باید به لبه فناوری در این حوزه برسیم و حتی جلو بزنیم چونکه جوانان ما پتانسیل کافی در این حوزه دارد
صنعت بسته بندی، منبع درآمد پاک
علی ملامحمد، دبیر علمی جایزه ملی طراحی و بسته بندی ضمن اشاره به نگاههای این جایزه اظهار داشت: کار خویش را از دو سال پیش آغاز کردیم و جای خالی صنعتی را احساس می کردیم که تأثیر زیادی در صادرات محصولات دارد. صنعت بسته بندی صنعتی پایدار و اثربخش است که می تواند منبعی درآمد پاک باشد. این صنعت ارزش آفرین، نگهدارنده و فرهنگ ساز است.
وی ادامه داد: دومین دوره این جایزه در دو بخش و شش زمینه برگزار گردید. گفتنی است، ۱۱۵ ایده به دبیرخانه رسید که بیشترین سهم در صنایع دستی بود ۵۸ هنرمند شرکت کردند که ۲۶ طراح آقایان و ۳۲ نفر را بانوان به خود اختصاص دادند. همینطور از ۱۶ استان شرکت کننده داشتیم و در کل ۲۶۲ محصول به دست ما رسیده است. به برگزیدگان نشان ملی یک دو و سه ستاره می دهیم. سومین دوره به صورت منطقه ای برگزار می گردد.
این فعال فرهنگی ضمن اشاره به فعالیتهای جنبی پیگیری شده در خلال این جایزه اظهار داشت: در واقع ما در بستر استانداردسازی هستیم. این جایزه برای ما موضوعیت دارد و می خواهیم به یک جریان ثمربخش بپیوندیم. هدف این است که میان طراحان، تولیدکنندگان و فعالان پیوند و نزدیکی ایجاد نماییم. همچینن موسسه ای را برای گردآوری تمامی محصولات صنایع فرهنگی تأسیس می نماییم که در جهت صادرات محصولات فرهنگی فعالیت کند.
ملامحمد اظهار داشت: در برگزاری سومین دوره شعار ما بسته بندی، رکن تولید و تضمین کیفیت و رشد بازار است برگزیدگان این جایزه درجه می گیرند و به بازارهای جهانی معرفی می گردند. همینطور برگزاری کارگاه های آموزشی از دیگر فعالیتهای ما است که در خلال این جایزه رخ می دهد.
در ادامه این مراسم از ایده های برگزیده آیین تجلیل به عمل آمد.
منبع:

1400/08/20
13:27:05
5.0 / 5
1176
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۳ بعلاوه ۴
سیاسی بین الملل